juli 2018

Leven met een broek van vijftig euro of een week leven van vijftig euro? Het zijn vragen waar gemiddeld een Nederlander niet over in hoeft te zitten. Toch is armoede ook in ons land een steeds groter wordend probleem, blijkt uit statistieken en onderzoek. Alleen deze mensen en hun verhalen zie je niet. Armoede kruipt onder de huid en is daarmee verborgen.  

Ik wist vroeger niet wat zakgeld was. Er was zelfs een tijd dat er weinig geld was om van te leven. Juist open zijn over dit soort thema’s kan steun bieden. Uit mijn persoonlijke ervaring en door aan tafel te schuiven met wetenschappers, activisten, beleidsmakers, ontwerpers, organisaties en ervaringsexperts ben ik in dit maatschappelijke vraagstuk gedoken.

Armoede is een complex thema met veel regels, onderliggende systemen en verborgen situaties. Het gaat hierbij niet alleen om financiën - het hebben van schulden en te weinig geld - ook culturele en sociale armoede zijn hier onderdeel van. Vooral schaamte en taboe spelen een grote rol in de (h)erkenning van armoede. Mensen die leven in deze omstandigheden hebben het er liever niet over. Buiten de maatschappij vallen wil men namelijk niet. Hierdoor wordt het heel abstract en onduidelijk om te begrijpen. Zo blijft het beeld van armoede en financiële problemen in Nederland steken bij vooroordelen en stereotypen, terwijl het iedereen kan overkomen.

Met dit werk wil ik een brug slaan tussen de abstractie van alle kennis door onderzoeken en statistieken en de alledaagse leefwereld van mensen in armoede om zo het taboe te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Publiciteit

> gastblog 1  november 2018

> Interview Swollenaer 1 oktober 2018

> Item herfstnummer Dude 2018

> Artikel Metropolis M Eindexamens 2018

︎     ︎      ︎


Copyright Diede Bongertman © 2021.
All rights reserved.